GRADEŽ (IT)

26. maj 2023

7. Izletniška kolonija mladih likovnikov Dolenjske in Bele krajine

43 učencev in 6 mentorjev iz 7-ih dolenjskih osnovnih šol in
XX učencev in 9 mentorjev iz 9-ih belokranjskih osnovnih šol.

OŠ GRM Novo mesto
mentor: Uroš Strugar
OŠ BRŠLJIN
mentorica: Vilma Petelin
OŠ STOPIČE
mentorica: Mateja Hočevar
OŠ DOLENJSKE TOPLICE
mentorica: Mateja Hočevar
OŠ DRAGOTINA KETTEJA Novo mesto
mentorica: Andreja Schwenner
OŠ TONETA PAVČKA Mirna Peč
mentorica: Aleša Sušnik Škedelj/Eva Perko
OŠ ŠMARJETA
mentorica: Vida Cizel

OŠ LOKA Črnomelj
mentorica: Špela Vraničar
OŠ DRAGATUŠ
mentorica: Jasmina Strugar
OŠ STARI TRG OB KOLPI
mentorica: Ajda Skrbinšek
OŠ MIRANA JARCA Črnomelj
mentorica: Natalija Orlič
OŠ METLIKA
mentorica: Duška Vlašič
OŠ BELOKRANJSKEGA ODREDA Semič
mentorja: Miha Henigsman, Vlasta Henigsman
OŠ PODZEMELJ
mentorica: Barica Flajnik Koželj
OŠ MILKE ŠOBAR – NATAŠE Črnomelj
mentorica: Tina Jakopič
OŠ VINICA
mentorica: Jasmina Strugar