OŠ BELOKRANJSKEGA ODREDA Semič

Beti Štukelj
x. razred

Ilmihana Skenderovič

x. razred

Mija Turk

x. razred

Maruša Šneler

x. razred

Maša Žnidaršič
x. razred

Simona Kastelec

x. razred

Nika Malnarič

x. razred

Špela Turk

x. razred

Tija Sever

x. razred

Tjaša Plut

x. razred

Zala Tatalovič

x. razred