OŠ BELOKRANJSKEGA ODREDA Semič

Anja Konda
9. razred

Julija Laura Rus
9. razred

Mimi Hidanovič Stariha
9. razred

Naja Kambič
9. razred

Nuša Štukelj
9. razred

Tjaša Ivanetič
9. razred

Viktorija Malnarič
9. razred