GRADEŽ (IT)

30. maj 2019

49 učencev in 7 mentorjev iz 11-ih dolenjskih osnovnih šol,
50 učencev in 9 mentorjev iz 8-ih belokranjskih osnovnih šol in
1 študentka Akademije za likovno umetnost v Ljubljani.

 

Gradež iz zraka

 

 

OŠ GRM Novo mesto
mentor: Uroš Strugar
OŠ BRŠLJIN
mentorica: Vilma Petelin
OŠ STOPIČE
mentorica: Mateja Hočevar
OŠ DOLENJSKE TOPLICE
mentorica: Mateja Hočevar
OŠ BRUSNICE
mentorica: Maja Mlakar
OŠ ŽUŽEMBERK
mentorica: Maja Mlakar
OŠ TONETA PAVČKA Mirna Peč
mentorica: Aleša Sušnik Škedelj
OŠ ŠMARJETA
mentorica: Vida Cizel
OŠ FRANA METELKA Škocjan
mentorica: Vida Cizel
OŠ TREBNJE
mentorica: Tanja Dvornik
OŠ MIRNA
mentorica: Tanja Dvornik

Risba: Živa Dvornik, 1. letnik ALU Ljubljana

OŠ LOKA Črnomelj
mentorica: Špela Vraničar
OŠ DRAGATUŠ
mentorica: Jasmina Strugar
OŠ STARI TRG OB KOLPI
mentorica: Ajda Skrbinšek
OŠ MIRANA JARCA Črnomelj
mentorica: Natalija Orlič
OŠ METLIKA
mentorica: Duška Vlašič
OŠ BELOKRANJSKEGA ODREDA Semič
mentorica: Vlasta Henigsman
mentor: Miha Henigsman
OŠ PODZEMELJ
mentorica: Barica Flajnik Koželj
OŠ MILKE ŠOBAR – NATAŠE Črnomelj
mentorica: Andreja Schwenner